Halkalı Kapıkule Demir Yolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesimi İnşası Projesi

Öncelik Alanı

Sürdürülebilir ve Emniyetli Ulaşım / Ulaştırma

Proje Faydalanıcısı

TCDD Genel Müdürlüğü

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

48 Ay
Haziran 2019 –
Haziran 2023

AB Katkısı (Avro)

275.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin amacı, güvenilir, yüksek kalitede ve bölgenin yük ve yolcu taşımacılığına hizmet edecek yeterli kapasitede demiryolu ulaşım altyapısı sağlanmasıdır.

Yer

İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Halkalı-Kapıkule arasında 231 km’lik güzergahta çift hatlı, 200 km/saat hızında, yolcu ve yük taşıma amaçlı, AB standartlarına uygun en son teknoloji sinyalizasyon sistemlerine sahip hızlı tren hattı ve gerekli sanat yapılarının inşa edilmesi.
Trans Avrupa Ulaştırma Ağları (TEN-T) demiryolu ağının Türkiye ile irtibatının sağlanması.