Hava Kalitesinin ve Türkiye’de Şehirlerde Toplum Bilincinin Arttırılması Projesi

Öncelik Alanı

Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Yönetimi / Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
Aralık 2018 –
Aralık 2021

AB Katkısı (Avro)

3.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye’de hava kalitesinin geliştirilmesi ile hava kalitesi ve hava kirliliği konularında toplumda farkındalık yaratılmasıdır.

Yer

Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Ege, Orta Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi’nde yer alan 31 şehir

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Emisyon envanterlerinin hazırlanması, veri yönetimi ve raporlama konularında kapasite gelişiminin sağlanması
İlgili kurumlarda hava kalitesi modelleme kapasitesinin arttırılmasının sağlanması
Dış ortam hava kalitesi hakkında kamuoyu farkındalığının arttırılması ve bunun sonucu olarak şehirlerde dış ortam hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik halkın kendi payına düşeni yapması konusunda istekliliğinin artmasının sağlanması