İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Eşleştirme Projesi (Faz II)

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Adalet Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
29 Ağustos 2018 –

AB Katkısı (Avro)

1.900.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

İcra sistemindeki işleyişin hızlandırılması ve kamuoyunda icra dairelerine olan güvenin arttırılmasıdır.

Yer

Ankara, Kayseri, Antalya, İstanbul, Adana

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

İcra dairelerine yönelik yeni bir standart model tasarlanması ve uygulanması
Büyük mahaller için dizayn edilecek yeni icra dairesi modelinin uygulanması
Vatandaş ve avukatların icra sistemine olan güveninin arttırılması