İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Adalet Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
20 Aralık 2018 –

AB Katkısı (Avro)

2.700.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

İdari yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve etkinliğinin güçlendirilmesi, kamunun idari yargıya olan güveninin sağlanmasıdır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

İdari yargının etkililiğinin iyileştirilmesi yönünde yaklaşım ve politikaların belirlenmesi
İdari yargının kurumsal ve mesleki kapasitesinin güçlendirilmesi ve kamunun idari yargıya olan güveninin arttırılması
Mahkemelerin ağır iş yükünün giderilmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi
Temyiz davalarının görülme sürelerinin kısaltılması, sistem ve süreçlerde gerekli düzenlemelerin yapılması