Iğdır Atık Su Projesi

Öncelik Alanı

Su (Altyapı Faaliyetleri) / Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Iğdır Belediyesi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Atık Su Arıtma Tesisi 24 ay
Temmuz 2020 – Temmuz 2022

Atık Su Toplama Şebekesi 24 ay
Temmuz 2020 – Temmuz 2022

AB Katkısı (Avro)

23.586.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Atık su arıtma tesisi ve atık su kolektör hattı inşası
Halihazırda deşarj edilen atık sudaki kirlilik yükünün azaltılarak Aras nehrinin su kalitesinin artırılması ve halk sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunulması

Yer

Iğdır

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Atık su arıtma tesisi ve atık su toplama şebekesi.
Atık su arıtma tesisi inşa edilerek bölgenin 2047 yılına kadar atık su altyapı ihtiyacı karşılanmış olacaktır.