İkinci Nesil Türkiye Cumhuriyeti E-Pasaportları

Öncelik Alanı

İçişleri – Entegre Sınır Yönetimi

Proje Faydalanıcısı

Dışişleri Bakanlığı

Diğer Faydalanıcılar

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

37 ay
Ocak 2017 –
Şubat 2020

AB Katkısı (Avro)

31.875.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje ile 2010 yılında üretilmeye başlanan yeni nesil e-pasaportların biyometrik verilerin depolanmasına imkan verecek şekilde AB standartlarına uyumlu güvenlik önlemlerini içererek güncellenmesi amaçlanmaktadır.

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

AB standartlarına ve gerekliliklerine uygun olarak iyileştirilmesi hedeflenen ikinci nesil e-pasaportlar ile ilgili projede, yeni geliştirilen pasaport kitapçıklarının satın alımı ile e-pasaport kişiselleştirilmiş ekipmanı temini sağlanmıştır. Proje kapsamında 4.250.000 adet pasaport basılmıştır. Hâlihazırda, AB standartlarına uygun pasaport üretimi devam etmektedir.