İleri Seviye İncelemelere Yönelik Kriminal Uzmanlık Eğitimleri

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Jandarma Genel Komutanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 Ay
14 Nisan 2019 –

AB Katkısı (Avro)

2.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Kriminal soruşturmaların bilimsel ve kanıt temelinin geliştirilmesi, AB en iyi uygulamaları doğrultusunda soruşturma ve yargı süreçlerinde adli bilimlerin verimliliğinin arttırılmasıdır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

İleri inceleme metotlarına göre kapasite geliştirilmesi
Akredite inceleme metotlarının tanıtılması ve arttırılması
Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumu tarafından sağlanan genel hizmet kalitesinin iyileştirilmesi