İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analizi Merkezi’nin (UKORAM) Kurumsal Kapasitesinin Desteklenmesi

Öncelik Alanı

İçişleri – Entegre Sınır Yönetimi

Proje Faydalanıcısı

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Diğer Faydalanıcılar

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Henüz başlamadı.

AB Katkısı (Avro)

1.200.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje, özellikle Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Ortak Entegre Risk Analizi Modeli başta olmak üzere, en iyi AB uygulamalarının paylaşılması dâhil olmak üzere, UKORAM’ın operasyonel kapasitesinin geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

UKORAM kapsamında çok taraflı işbirliğinin gerekliliklerine yönelik bir Boşluk ve İhtiyaç Analizi Raporu hazırlanacaktır. Tüm paydaşlar için kurumsal kapasite geliştirme eğitimleri verilecektir.