İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi

Öncelik Alanı

İstihdam

Proje Faydalanıcısı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Hizmet alımı: 36 ay
7 Ekim 2020 –
6 Ekim 2023

AB Katkısı (Avro)

5.057.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

İŞKUR merkez personelinin politika yapma kapasitesinin ve yerel personelin uygulama kapasitelerinin geliştirilmesidir.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Nitelikli iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri ve iş süreçleri konusunda günlük teknik danışmanlık sağlanması
Mesleki test bataryalarının geliştirilmesi ve çevrimiçi danışmanlık uygulamalarının gerçekleştirilmesi
İŞKUR’un mevcut iletişim stratejisinin geliştirilmesi, farkındalık arttırılması