Jandarma Genel Komutanlığı Bünyesindeki Kadın ve Çocuk Kısım Amirliklerinin Kapasitelerinin Artırılması

Öncelik Alanı

Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Sektörü / Temel Haklar Alt Alanı

Proje Faydalanıcısı

Jandarma Genel Komutanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

26 ay
Nisan 2018 –
Haziran 2020

AB Katkısı (Avro)

Eşleştirme Bileşeni: 1.645.000 Avro

Tedarik Bileşeni: 3.334.975 Avro

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Genel amaç, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK)’nın yetki alanında, kadın mağdurlara, çocuklarına, suça karışmış çocuklara ve şiddete maruz kalmış suç mağduru çocuklara daha etkili ve kaliteli hizmet sunulmasıdır.
Özel amaç ise aile içi şiddet dahil, kadın ve çocuklara yönelik şiddetin engellenmesi ve bununla mücadele edilmesinde etkinlik ve verimliliği yükseltmeyi teminen Kadın ve Çocuk Kısım Amirlikleri’nin kapasitesinin güçlendirilmesidir.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Kadın ve çocuk mağdurlar için bir “Savunuculuk ve İletişim Stratejisi” hazırlanması
JGK personelinin Savunuculuk ve İletişim Stratejisi konusunda eğitilmesi
Savunuculuk ve İletişim Stratejisi’nin yaygınlaştırılarak farkındalığın arttırılması