Jean Monnet Burs Programı

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

2 yıl, sürekli olarak tekrarlanan bir projedir.

AB Katkısı (Avro)

12.000.000 (2020)

12.000.000 (2018)

12.000.000 (2016)

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye’de AB’ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmaları bir burs programı ile desteklemektir.

Yer

Tüm Türkiye’den bursiyer alınmakta ve öğrenciler tüm AB ülkelerinde eğitim alma imkanına kavuşmaktadır.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Avrupa ülkelerinde akademik faaliyette bulunacak öğrencilerin okul ücretleri (20.000 Avro’ya kadar) ile yaşam giderlerinin karşılanması ve vize-seyahat gibi çeşitli giderler için 3000 Avro’ya kadar tek seferlik ödeme yapılması
AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi kişi sayısının arttırılması ve gerekli idari kapasitenin geliştirilmesi