Kalabalık Kontrolüne İlişkin Mülki İdare Amirlerinin ve Etkili Soruşturmaya İlişkin Mülkiye Müfettişlerinin Kapasitelerinin Artırılması

Öncelik Alanı

Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Sektörü / Temel Haklar Alt Alanı

Proje Faydalanıcısı

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
Haziran 2017 –
Haziran 2019

AB Katkısı (Avro)

1.425.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Kalabalık kontrolüne ilişkin mülki idare amirlerinin ve etkili soruşturmaya ilişkin mülkiye müfettişlerinin kapasitelerinin arttırılması yoluyla söz konusu alanda Türkiye’deki uygulamaların AB’deki uygulamalara yakınlaşmasını sağlamak.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Kalabalık kontrolünün ve etkili soruşturmanın temel bileşenleri belirlenerek rehberlik prosedürleri oluşturulması
AB’deki iyi uygulamalarla uyumlu olarak kalabalık kontrolü ve etkili soruşturmalar konusunda uygulamada etkinliğin sağlanması