Kamu – STK İşbirliği için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim/Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
Mayıs 2018 –
Mayıs 2020

AB Katkısı (Avro)

2.700.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje, genel olarak kamu ve STK’lar, özelde ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sosyal politika alanında çalışmalar yürüten STK’lar arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Proje, politika oluşturma ve karar verme süreçlerine daha aktif bir demokratik katılım yoluyla ve temel haklar ve diyalog kültürünü teşvik ederek sivil toplumun gelişimini desteklemeyi hedeflemektedir.

Yer

Erzurum, İstanbul, Bursa, Ankara, Trabzon, Diyarbakır, Antalya, Gaziantep, İzmir, Adana

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve STK’ların karşılıklı politika oluşturma, yürütme, izleme ve değerlendirme anlamında kapasitelerinin arttırılması
STK’ların hukuki yardım ve danışmanlık alanlarında kapasitelerinin arttırılması