Kastamonu Atık Su Arıtma Tesisi Projesi

Öncelik Alanı

Su (Altyapı Faaliyetleri) / Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Kastamonu Atık Su Arıtma Tesisi Projesi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

27 ay
Aralık 2019 –
Mart 2022

AB Katkısı (Avro)

13.707.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Atık su arıtma tesisi inşası
Halihazırda deşarj edilen atık sudaki kirlilik yükünün azaltılarak Karaçomak deresinin (ve sonradan birleştiği
Gökırmak ile Kızılırmak nehirlerinin) su kalitesinin artırılması ve halk sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunulması

Yer

Kastamonu

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Atık su arıtma tesisi inşa edilerek bölgenin 2047 yılına kadar atık su arıtma ihtiyacı karşılanmış olacaktır.