Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi

Öncelik Alanı

Atık (Altyapı Faaliyetleri)
Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

15 ay
Temmuz 2020 –
Ekim 2021

AB Katkısı (Avro)

8.576.000 Avro

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Bölgedeki mevcut 15 atık toplama sahasının iyileştirilmesi/taşınması ile birlikte sızıntı suyu arıtma tesisi inşası
KASMİB bünyesinde belediyelere verimli düşük maliyetli ve sürdürülebilir atık yönetimi hizmeti sunulması
Çevresel kirliliğin önlenmesi ve halk sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunulması.

Yer

Kastamonu

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Kastamonu, Taşköprü, Tosya, İnebolu ve Seydilerde yer alan 5 adet sahanın rehabilitasyonu ve 120 m3/günlük sızıntı suyu arıtma tesisi.
KASMİB bünyesindeki belediyelerin 2050 yılına kadar entegre katı atık yönetimi hizmetleri konusunda ihtiyacı karşılanacaktır