Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama

Öncelik Alanı

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

38 ay
Ocak 2019 –
Mart 2022

AB Katkısı (Avro)

13.700.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Kuduz hastalığının sık görüldüğü bölgelerdeki hastalık riskinin azaltılmasıdır.

Yer

Ege, Güneydoğu, Doğu, ve Orta Anadolu bölgelerinde toplam 225.000 km2’lik yaban hayat yaşam alanı

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

3 yıl boyunca yılda iki defa 225.000 km2’lik alanda aşılı yem atımı yapılması
Yaban hayatından bulaşan kuduz vakalarının sıfıra yaklaştırılması
Aşılama bölgelerindeki kuduz vakalarının %85 azalması