Kurumsal Çocuk Bakımı Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi

Öncelik Alanı

Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politika

Proje Faydalanıcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
1 Nisan 2019 –
31 Mart 2022

AB Katkısı (Avro)

29.867.660

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Küçük çocuğu olan kadınların kayıtlı istihdamının teşvik edilmesi için kurumsal erken çocuk eğitim ve bakım hizmetleri alınması hususunda mali destek sağlanmasıdır.

Yer

Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

10.250 kadının finansal destek alması 2 adet bilimsel/teknik araştırma raporu hazırlanması