Madencilik Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesi

Öncelik Alanı

İstihdam

Proje Faydalanıcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay – Hizmet bileşeni
30 ay – Doğrudan hibe bileşeni
18 ay – Hibe

AB Katkısı (Avro)

17.558.110

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

İş yerlerinde daha iyi çalışma koşullarının çağdaş yaklaşımlarla teşvik edilmesi, özellikle madencilik sektöründeki tüm paydaşların farkındalık ve iş sağlığı güvenliği konusunda bilgi düzeylerinin arttırılmasıdır.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Kurumsal kapasite geliştirme faaliyetleri ile hedef grupların yetkinliğinin arttırılması
Madencilik sektörü ile ilgili kurumlar, üniversiteler, devlet kurumları ve STK’lar arasında koordinasyonun ve işbirliğinin arttırılması
Farkındalık arttırma ve bilinçlendirme faaliyetleri ile ülke çapında güvenlik kültürünün oluşturulması
İş sağlığı ve güvenliği konusunda işyerlerinin kapasitelerinin arttırılması ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi
Çok tehlikeli iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği ve iş koşullarının iyileştirilmesi