Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası Projesi

Öncelik Alanı

Malatya Kuru Kayısı Üreticileri, Satıcıları ve İhracatçıları

Proje Faydalanıcısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi

Diğer Faydalanıcılar

Malatya Ticaret Borsası

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

32 Ay
28 Ağustos 2019 –

AB Katkısı (Avro)

10.500.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Malatya kuru kayısı pazarının rekabet gücünün arttırılmasıdır.

Yer

Malatya

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Kuru kayısının bölgeye sağlayacağı rekabet gücünü arttırma amacıyla daha sağlıklı koşullarda saklanıp daha uzun dönemlerde piyasaya arz edilebilmesinin sağlanabilmesi için kuru kayısı lisanslı deposunun, işleme ve paketleme tesislerinin kurulması
Soğuk hava depolarının kurulması
Elektronik spot borsasının kurulması
Yerel üreticilerin ortak kullanım alanlarından yaralanma kabiliyetlerinin arttırılması için eğitimlerin verilmesi ve teknik destek sağlanması
Malatya kuru kayısı lisanslı deposunun ve borsasının kurulması ve yerel üreticilerin kullanımına sunulması