Mayından Arındırma ve Türkiye’nin Doğu Sınırında Sınır Gözetimi Kapasitesinin Artırılması – Aşama III

Öncelik Alanı

İçişleri – Entegre Sınır Yönetimi

Proje Faydalanıcısı

Milli Savunma Bakanlığı Milli Mayın Faaliyet Merkezi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Aralık 2020’de başlayacak.

AB Katkısı (Avro)

18.550.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Doğu Anadolu Bölgesinde mayınların temizlenmesi ve Milli Mayın Faaliyet Merkezi’nin kapasitesinin güçlendirilmesini hedeflemektedir.

Yer

Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı Doğubeyazıt

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Ardahan, Kars, Iğdır and Ağrı Doğubeyazıt’ta mayınların, uluslararası standartlara uygun olarak temizlenmesi
Milli Savunma Bakanlığı Milli Mayın Faaliyet Merkezi uzmanlarının eğitilmesi
Mayın temizleme faaliyetlerine yakın köylerde risk eğitimleri düzenlenmesi
Teknik olmayan tarama yöntemi kullanımının artırılması ve Milli Savunma Bakanlığı Milli Mayın Faaliyet Merkezi’nin bu konudaki kapasitenin geliştirilmesi