Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi

Öncelik Alanı

İstihdam

Proje Faydalanıcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Diğer Faydalanıcılar

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

40 ay
1 Ekim 2020 –
31 Ocak 2024

AB Katkısı (Avro)

25.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Mevsimlik tarımda en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması ve risk altındaki çocuklar ve ailelerine hizmet sağlamak için ulusal ve yerel kapasitenin güçlendirilmesidir.

Yer

Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Manisa, Ankara, Eskişehir, Konya, Malatya, Ordu, Bursa ve Düzce

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

12.000 çocuğa yerinde eğitim (on-site education), danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması
Mevsimlik tarımda çalışan/çalışma riski olan çocukların 2.000 aile üyesinin, yaşam ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla mesleki ve jenerik eğitim programlarına yönlendirilmesi
200 tarım aracısı, 500 işveren ve 200 köy muhtarına mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin olumsuz yönleri ve ilgili mevzuat ile ilgili eğitimlerin verilmesi
12.000 çocuğa ilgili donanımların sağlanması ve yerleşim alanlarındaki mevsimlik tarım ailelerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi
En kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik planlama, yönetim, koordinasyon, uygulama ve izleme alanında AÇSHB'nin merkezi ve yerel kapasitesinin iyileştirilmesi
Jandarma ve STKlar’ın çocuk işçiliği ile mücadele kapasitesinin geliştirilmesi
Çocuk İşçiliği Mücadele Birimleri (ÇİMUB) ve İzleme Sisteminin kurulması ve var olan e-METİP sisteminin geliştirilmesi
Kamuoyuna, çocuklara, ailelere, işverenlere, karar vericilere, okul müdürlerine, öğretmenlere, aracılara ve medyaya yönelik bir iletişim kampanyası geliştirilmesi ve uygulanması
Çocuk işçiliğinin değerlendirilmesi, nedenleri, sonuçları ve iyi uygulamaların gözden geçirilmesi ile mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına ve yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik politika önerilerinin geliştirilmesi için bilimsel ve teknik çalışmalar yapılması
Mevcut çocuk işçiliği raporlama mekanizmalarını haritalamak, olumsuz teşvikleri belirlemek ve tarımsal üretim tedarik zincirinin her noktasında etkili uygulama mekanizmaları önermek için sektörler arası çalışma gruplarının oluşturulması