Niksar Entegre Su Tesisi

Öncelik Alanı

Su (Altyapı Faaliyetleri)
Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Niksar Belediyesi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Atık Su Arıtma Tesisi 24 ay
Nisan 2021 – Nisan 2023

İçme Suyu Temin ve Atık Su Toplama 24 ay
Mayıs 2020 – Mayıs 2022

AB Katkısı (Avro)

24.088.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Atık su arıtma tesisi, içme suyu temini ve atık su şebekesi inşası
Halihazırda deşarj edilen atık sudaki kirlilik yükünün azaltılarak Kelkit deresinin su kalitesinin artırılması ve halk sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunulması.
Atık su şebekesinde yapılacak yenileme ile kanalizasyon sistemindeki operasyonel sıkıntıların giderilmesi.

Yer

Niksar (Tokat)

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Atık su arıtma tesisi, içme suyu ve atık su şebekesi.
Atık su arıtma tesisi inşa edilerek bölgenin 2047 yılına kadar atık su arıtma ihtiyacı karşılanmış olacaktır.