Ortak Kültürel Miras: AB ve Türkiye Arasında Koruma ve Diyalog – Faz II

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

30 ay
2019 –
2021

AB Katkısı (Avro)

7.750.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Program kapsamında Sinop Tarihi Cezaevi’nin restorasyonu tamamlanacak, ayrıca kültür ve sanat alanında diyaloğun geliştirilmesine yönelik bir hibe programı yürütülecektir.

Yer

Restorasyon alanı Sinop’tur, hibe programı ise tüm Türkiye’yi kapsamaktadır.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Toplam bütçesi 3 milyon Avro olan hibe programı ile kültürel miras konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve ülkemizdeki kültürel değerlerin tanıtılması; kültür, sanat ve kültürel miras yoluyla sivil toplum diyaloğunun teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda sınır ötesi işbirliğinin teşvik edilmesi ve Türkiye ile AB'den sivil toplum kuruluşları arasında yaratıcı sektörler ve kültürel miras konularını içeren kültür ve sanat alanındaki ağların desteklenmesi hedeflenmektedir.
Türkiye’den dernekler, vakıflar, derneklerin veya vakıfların federasyonları/konfederasyonları, kar amacı gütmeyen kooperatifler ile AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların ortaklaşa geliştirecekleri projelere en az 60 bin en fazla 150 bin avro hibe desteği sağlanmaktadır. Program kapsamında üniversite, belediye ve müzeler de proje ortağı olarak yer alabilmektedir.