REACH Tüzüğü Kapsamında Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi için Teknik Destek

Öncelik Alanı

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çevre Yönetimi
Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
Kasım 2019 –
Kasım 2021

AB Katkısı (Avro)

1.360.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi alanında faaliyet gösteren kamu ve sanayi kuruluşlarının mevcut kapasitelerinin güçlendirilmesidir.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Kimyasal Kayıt Sistemi’nin teknik gelişmeler doğrultusunda güncellenerek, firmaların kimyasal güvenlik raporunu daha kısa sürede ve daha az maliyetle hazırlamalarının sağlanması