Rize Atık Su Projesi

Öncelik Alanı

Su (Altyapı Faaliyetleri)
Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Rize Belediyesi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Atık Su Arıtma Tesisi 27 ay
Nisan 2021 – Temmuz 2023

Atık Su Toplama Şebekesi 24 ay
Mart 2021 – Mart 2023

AB Katkısı (Avro)

25.380.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Atık su arıtma tesisi ve atık su şebekesi inşası
Halihazırda deşarj edilen atık sudaki kirlilik yükünün azaltılarak Karadeniz’in su kalitesinin artırılması ve halk sağlığının iyileştirmesine katkıda bulunulması.
Atık su şebekesi inşası ile kanalizasyon sistemindeki operasyonel sıkıntıların giderilmesi

Yer

Rize

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Atık su arıtma tesisi, atık su şebekesi
Atık su arıtma tesisi inşa edilerek bölgenin 2047 yılına kadar atık su arıtma ihtiyacı karşılanacaktır.