Roman Strateji Belgesi (Eylem Planları) için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması

Öncelik Alanı

Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Sektörü / Temel Haklar Alt Alanı

Proje Faydalanıcısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

30 ay
Temmuz 2020 –
Aralık 2022

AB Katkısı (Avro)

2.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesinin uygulanmasını desteklemek, verimli bir şekilde izlenmesini ve değerlendirilmesini temin etmek, ilgili kurumlar arasında iletişimi tesis etmektir.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Roman vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi’nin uygulanması için bir izleme ve değerlendirme çerçevesinin ve ilgili uygulamaların oluşturulması. (Yeni çerçeveyi destekleyecek bir IT altyapısı da oluşturulacaktır.)
Paydaşlar ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili personeli arasında izleme ve değerlendirme kapasitesinin geliştirilmesi.
Ulusal ve yerel düzeyde Strateji Belgesi’nin izleme ve değerlendirilmesine ilişkin olarak paydaşlar arasında işbirliği, koordinasyon ve iletişimin güçlendirilmesi.