Sahil Güvenlik Komutanlığının Düzensiz Göç ve Organize Suçla Mücadele Kapasitesinin Artırılması

Öncelik Alanı

İçişleri – Entegre Sınır Yönetimi

Proje Faydalanıcısı

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

26 ay
Mart 2019 –
Mayıs 2021

AB Katkısı (Avro)

5.950.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje, denizcilik operasyonel etkinliği için kullanılacak AB gereklilikleri doğrultusunda ekipmanların modernizasyonu yoluyla sınır kontrol sürecini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yer

Deniz Sınırları

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Proje kapsamında Mobil Radarlar tedarik edilecektir. Bu sayede denizcilik yetki alanları içinde ve kıyı şeridi boyunca operasyonel kapasitenin (hızlı müdahale, her türlü yasadışı faaliyetin tespiti) artırılması ve gözetleme kapasitesinin artırılması sağlanarak kurtarılan / yakalanan düzensiz göçmenlerin sayısının artması ve sonuç olarak düzensiz göçün azaltılmasına katkıda bulunulacaktır.