Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Kapasitesinin Artırılması (Kontrol Botları Temini)

Öncelik Alanı

İçişleri – Sınır Yönetimi

Proje Faydalanıcısı

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Diğer Faydalanıcılar

Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Henüz başlamadı.

AB Katkısı (Avro)

5.950.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje, sığ deniz sularında gözetim ve arama kurtarma operasyonlarında Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın kapasitesini artırmayı hedeflemektedir.

Yer

Deniz sınırları

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde 50 adet Kontrol Botu bulunmakta olup, 2023'e kadar 129 Kontrol Botu temin edilmesi planlanmaktadır. Artan sayıda Kontrol Teknesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı filosunun kullanım ömrü yönetim maliyetlerinin azalmasına ve operasyonel etkinliğinin artmasına da katkıda bulunacaktır.