Sığırların Nodüler Ekzantemi Hastalığının Kontrolü ve Önlenmesi

Öncelik Alanı

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
Mart 2019 –
Mart 2022

AB Katkısı (Avro)

12.700.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Sığırların nodüler ekzantemi hastalığının tespiti ve hayvanların aşılanmasıdır.

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Hastalığın takibi, tespiti ve bağlantılı epidemiyolojik değerlendirme, haritalandırma ve raporlama çalışmaları hakkında Bakanlık ve ilgili enstitülerinin teknik ve kurumsal kapasitesinin arttırılması
LSD taşıyıcı vektörlere ilişkin idari kapasitenin arttırılması
Tespit edilen riskli bölgelerde aşılamaların yapılması