Sınır Ötesi İşbirliği Programları Tanıtım ve Proje Eğitim Etkinlikleri

7 Haziran 2022

Ülkemizin AB ile işbirliğinin önemli bir boyutunu komşumuz olan AB üyeleri ve diğer bölge ülkeleriyle yürüttüğümüz ortak projeler oluşturuyor. Bu kapsamda, Sınır Ötesi İşbirliği Programları (SÖİ), Akdeniz, Karadeniz ve Trakya bölgelerimizde sınır ötesi paydaşlar ile birlikte yürütülen projelere önemli finansman olanağı sağlamakta. Avrupa Birliği Başkanlığı olarak önümüzdeki süreçte yeni teklif çağrılarını duyuracağımız bu programlardan daha etkin bir şekilde istifade edilebilmesi için bir dizi tanıtım etkinliği hazırladık.

2021-2027 dönemi altındaki ilk teklif çağrılarını 2022 yılı sonunda ve 2023 yılı başında duyuracağımız sınır ötesi işbirliği programlarımızın uygulamaya başlaması sabırsızlıkla bekleniyor. Programlar altında elde edilen başarının artarak sürdürülmesi için bu teklif çağrıları kapsamında program alanlarındaki yararlanıcılarımızın proje önerilerini değerlendireceğiz.

Bu kapsamda, düzenleyeceğimiz tanıtım etkinliklerinden ilki, her üç sınır ötesi işbirliği programının uygulama alanına giren Edirne ve Kırklareli illerimize yönelik olacak. 7 Haziran 2022 tarihinde Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde düzenleyeceğimiz seminerin hemen ardından 8-9 Haziran tarihlerinde de programlara iştirak etmeyi planlayan yararlanıcılarımıza proje hazırlama eğitimi vereceğiz. Katılım sağlayacak potansiyel yararlanıcılarımızla birlikte, bu yeni dönemde ülkemiz için çok daha faydalı projeler üretmeyi amaçlıyoruz.

Tanıtım etkinliklerimiz ve proje eğitimlerimiz, önümüzdeki aylarda Karadeniz ve Akdeniz’deki illerimizde de devam edecek.