Sivas Kızılırmak Sağ ve Sol Sahil Şeridi Atık Su Kolektör Projesi

Öncelik Alanı

Su (Altyapı Faaliyetleri) / Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Sivas Belediyesi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

26 ay
Eylül 2020 –
Kasım 2022

AB Katkısı (Avro)

15.500.000 Avro

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Yeni atık su kolektör hatları inşa edilerek mevcut atık su arıtma tesisine bağlantısının yapılması
Kızılırmak nehrindeki kirlilik yükünün azaltılarak halk sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunulması

Yer

Sivas

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Sivas ilinden geçen Kızılırmak nehrinin sağ ve sol sahil şeridinde inşa edilecek atık su kolektör hatları ile bölgenin 2047 yılına kadar olan atık su arıtma altyapı ihtiyacı karşılanacaktır.