Sivil Toplum Destek Programının Uygulanması

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Avrupa Birliği Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
2018 –
2020

AB Katkısı (Avro)

540.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin temel amacı, AB Başkanlığı bünyesinde uygulaması süreklilik kazanan “Sivil Toplum Destek Programı – CSSP” projesinin uygulamasına destek olmaktır. Proje, demokratik katılım ve karar alma mekanizmalarının güçlendirilmesi yoluyla sivil toplum kuruluşlarını desteklemektedir.

Yer

Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Proje kapsamında; CSSP’nin uygulaması desteklenecek ve CSSP altındaki iki hibe bileşeninin etkili bir şekilde uygulanması sağlanacaktır. Proje kapsamında, söz konusu bileşenler için bir görünürlük planı hazırlanması, hibe yararlanıcılarının eğitimi ve kendilerine canlı destek sağlanması, projelere izleme ziyaretleri yapılması, değerlendirme raporu hazırlanması, web sitesinin ve sosyal medya hesaplarının yönetimi gibi destekleyici faaliyetler yer almaktadır.