Sivil Toplum Diyaloğu – VI

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Avrupa Birliği Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
2020 –
2021

AB Katkısı (Avro)

4.500.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

AB Başkanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında, geliştirilen yeni yaklaşımla, ülkemizin AB sürecini ilgilendiren hemen hemen tüm alanlarda diyalog eksenli projeler desteklenmektedir.

Yer

Projenin kapsama alanı tüm Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki potansiyel ortak sivil toplum kuruluşlarıdır ancak Türkiye’de Ankara ve İstanbul dışındaki şehirler öncelikli olanlar desteklenmektedir.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Türkiye’den dernekler, vakıflar, derneklerin veya vakıfların federasyonları/konfederasyonları, kar amacı gütmeyen kooperatifler ile AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların ortaklaşa geliştirecekleri projelere en az 60 bin en fazla 150 bin Avro hibe desteği sağlanacaktır.