Sorgun Atık Su Arıtma Tesisi Projesi

Öncelik Alanı

Su (Altyapı Faaliyetleri)
Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Sorgun Belediyesi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Atık Su Arıtma Tesisi 20 ay
Aralık 2020 – Ağustos 2022

AB Katkısı (Avro)

8.024.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Atık su arıtma tesisi inşası
Halihazırda deşarj edilen atık sudaki kirlilik yükünün azaltılarak Eğriöz Nehrinin su kalitesinin artırılması ve halk sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunulması

Yer

Sorgun (Yozgat)

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Atık su arıtma tesisi inşa edilerek bölgenin 2048 yılına kadar atık su arıtma ihtiyacı karşılanacaktır.