TEİAŞ’ın Planlama İle İlgili Faaliyetlerinin, Ar-Ge Uygulamalarının, İletim ve Üretim Planlamasının İyileştirilmesi

Öncelik Alanı

Pazara Entegrasyon ve Enerji Altyapılarının Geliştirilmesi

Proje Faydalanıcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
(Dünya Bankası ile birlikte yürütülecek)

Diğer Faydalanıcılar

TEİAŞ

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

İhale dokümanları hazırlık aşamasında.

AB Katkısı (Avro)

1.500.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

TEİAŞ’ın planlama ile ilgili faaliyetlerinin, Ar-Ge uygulamalarının, iletim ve üretim planlamasının iyileştirilmesi.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

TEİAŞ’ın Ar-Ge biriminin organizasyon yapısı ve operasyonlarının değerlendirilmesi; TEİAŞ’ın Ar-Ge yeniden yapılanması için ihtiyaç analizi ve bir fizibilite çalışması raporu hazırlanması,
TEİAŞ’ın üretim planlamasının değerlendirilmesi; TEİAŞ personeli için yeni üretim planlama metodolojileri ve uygulamaları hakkında eğitim; TEİAŞ’ın üretim planlamasının iyileştirilmesi için ihtiyaç değerlendirmesi ve fizibilite çalışması raporu,
TEİAŞ’ın iletim planlamasının değerlendirilmesi; TEİAŞ personeli için yeni tür iletim planlama metodolojileri ve uygulamaları hakkında eğitim; TEİAŞ’ın iletim planlamasının iyileştirilmesi için ihtiyaç analizi ve bir fizibilite çalışması raporu.