Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi

Öncelik Alanı

Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Sektörü / Temel Haklar Alt Alanı

Proje Faydalanıcısı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
Ocak 2022 –
Ocak 2024

AB Katkısı (Avro)

1.400.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin amacı temel haklar alanında kurumsal koordinasyonun ve işbirliğinin güçlendirilmesidir.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Temel Haklar sektör koordinasyon platformunun kurulması ve işler hale getirilmesi
Lider kurumun ve temel haklar sektör koordinasyon platformunun temel haklar konusundaki kapasitesinin geliştirilmesi
Paydaşlar arasında ve kamuoyunda temel haklara yönelik farkındalığın yükseltilmesi