TKDK’nın Risk Yönetimi ve Kontrol Faaliyetlerini Uygulama Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
Aralık 2020 –
Aralık 2022

AB Katkısı (Avro)

800.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun risk yönetimi ve kontrol faaliyetleri bakımından kurumsal kapasitesinin arttırılması ve IPARD II programı gereksinimleri çerçevesinde risk göstergelerinin belirlenmesidir.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Risk yönetimi çerçevesinin yeniden oluşturulması
Bir risk yönetim yazılımının kurulması
TKDK personelinin; ISO 31000 standardı, COSO Kurumsal Risk Yönetimi, entegre risk yönetim çerçevesi ve kurulacak risk yönetimi yazılımı konularında eğitilmesi