Trabzon Su Temini Projesi

Öncelik Alanı

Su (Altyapı Faaliyetleri) / Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

48 ay
Mart 2020 –
Mart 2024

AB Katkısı (Avro)

18.003.000 Avro

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

İçme suyu şebekesi inşası
Sürekli ve yeterli miktarda AB standartlarında içme suyu temini ve sızıntılardan kaynaklı kayıpların azaltılması

Yer

Ortahisar (Trabzon)

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

İçme suyu şebeke hattı inşası ile bölgenin 2047 yılına kadar içme suyu altyapı ihtiyacı karşılanmış olacaktır.