TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşvik Edilmesi

Öncelik Alanı

İstihdam

Proje Faydalanıcısı

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Hizmet alımı: 36 ay
1 Temmuz 2020 – 30 Haziran 2023

Mal alımı: 4 ay
24 Ağustos 2020 – 22 Aralık 2020

AB Katkısı (Avro)

3.800.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

TRC3 Bölgesi’nde genç istihdamını ve istihdam edilebilirliğini desteklemek, genç nüfusun iş gücü piyasasının ihtiyaçları yönünde mesleki ve kişisel becerilerini geliştirmek, bölgede genç girişimciliği ve girişimcilik kapasitesini geliştirerek istihdam olanaklarını arttırmaktır.

Yer

Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Çeşitli alanlardaki mesleki eğitimler aracılığıyla gençlerin beceri düzeylerinin artırılması ve genç istihdamının desteklenmesi amacıyla yerel aktör ve paydaşların politika kapasitelerinin iyileştirilmesi
Dicle Kalkınma Ajansı ile Siirt, Batman, Şırnak ve Mardin Artuklu Üniversitelerinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi
Ekipman temini yoluyla Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’taki Halk Eğitim Merkezlerinin fiziki kapasitesinin artırılması