Türk Gümrük Muhafazanın Algılama Kapasitesinin Geliştirilmesi

Öncelik Alanı

İçişleri – Entegre Sınır Yönetimi

Proje Faydalanıcısı

Ticaret Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

29 ay
Temmuz 2018 –
Aralık 2020

43 ay
Temmuz 2018 –
Aralık 2021 (uzatma kabul edilirse)

AB Katkısı (Avro)

9.450.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje, Ticaret Bakanlığı’nın gümrük gözetim ve kontrol kapasitelerinin idari, teknik ve yönetimsel açıdan güçlendirilerek hem amaçlanan hem de işlenen suçlarla daha hızlı ve etkili bir şekilde mücadele etmesini amaçlamaktadır.

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Proje kapsamında, Gümrük personeline, farklı konteyner türlerine göre kontrol ve tespit kapasitelerini geliştirmeye yönelik eğitimler düzenlenecektir. Ayrıca, Gümrük Veri Tabanı, Kaçakçılıkla Mücadele Veri Tabanı ve Araç Takip Sistemi gibi kaynaklardan ilgili tüm verilerin işlenmesi için yeni bir veri yönetişim aracı geliştirilerek gelecekteki gümrük kontrol yazılım programlarını ve her türlü iletişim aracını destekleyecektir. Ek olarak, 5 Backscatter kamyoneti temin edilerek en yüksek hacimli konteyner kontrolü ile ilgili limanlara dağıtılacaktır.