Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

EUROCHAMBERS

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

30 ay
Temmuz 2018 –
Temmuz 2021

AB Katkısı (Avro)

4.700.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye’deki odaların ve borsaların kapasite geliştirmesine, AB’deki oda ve borsalarla yeni ortaklıklar kurmasına ve böylece iş dünyasında yeni fırsatlardan yararlanabilmesine imkan sunulmaktadır. Proje ayrıca, Gümrük Birliği’nin modernize edilmesine de katkı sağlayacaktır.

Yer

Türkiye’nin 26 ilinden gelen 19 proje aracılığı ile Almanya, Fransa, İtalya, Çekya, Yunanistan gibi AB ülkelerindeki meslek kuruluşları arasında ortaklıklar kurulmaktadır.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Proje kapsamında teknik desteğin yanı sıra, tamamı AB katkısı olan 2,5 milyon avroluk hibe programı da yer almaktadır. Bu hibe programı ile odalarımıza ve borsalarımıza 50.000’den 150.000 avroya kadar hibe desteği sağlanmaktadır. Söz konusu hibe programına 100’e yakın başvuru alınmış ve bunlardan 19 tanesi fonlanmıştır.