Türkiye ve AB Arasında şehir Eşleştirme (TWIN)

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim

Proje Faydalanıcısı

Avrupa Birliği Başkanlığı

Diğer Faydalanıcılar

Türkiye Belediyeler Birliği

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

33 ay
Nisan 2018 –
Aralık 2020

AB Katkısı (Avro)

4.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme projesi, Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında sürdürülebilir yapılar oluşturmayı hedeflemektedir.

Yer

Tüm Türkiye’deki ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecine sağlayacağı katkıların anlatılacağı Şehir Eşleştirme Buluşması
“Şehir Eşleştirme” ve “AB Müktesebatı” konulu kapasite geliştirme eğitimleri,
Şehir Eşleştirme alanında 2 adet çalıştay,
Etki Değerlendirme çalışması,
Dört çalışma ziyareti,
İki haftalık staj programı,
Şehir Eşleştirme Yol Haritası,
Yerelde AB sitesi içerisinde geliştirilen internet tabanlı şehir eşleştirme aracı,
Hibe projelerinin süreçlerini takip etmek ve uygulama-izleme kapasitesini artırmak amacıyla düzenlenecek eğitimler,
Hibe projelerini tanıtan bir compendium hazırlanması,
Uluslararası Şehir Eşleştirme Konferansı
Ayrıca projenin hibe bileşeni altında yer alan yararlanıcılara, 130.000 avroya kadar hibe desteği.