Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme (Yeşil Bir Gelecek için Eşleştirme)

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Avrupa Birliği Başkanlığı

Diğer Faydalanıcılar

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Vilayetler Birliği

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
2022 –
2024

AB Katkısı (Avro)

4.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye ve AB Arasında şehir Eşleştirme Projesi, Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında; çevrenin korunması ve iklim değişimi ile mücadele alanlarında sürdürülebilir yapılar oluşturmayı hedeflemektedir.

Yer

Tüm Türkiye’deki ve AB Üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Türkiye ve AB’deki yerel yönetimler arasında ortaklılar kurulması,
Hibe bileşeni ve finansal olmayan destek yardımı ile yapılan oluşturma ziyaretleri,
İklim ve çevre temelli konularda planlama dokümanları geliştirilmesi
Kapasite geliştirme eğitimleri
İklim finansmanı konusunda yol haritası hazırlanması,
Ayrıca, projenin hibe bileşeni altında yer alan yararlanıcılara, 100.000 avroya kadar hibe desteği.