Türkiye ve AB Sınırlarının Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / İçişleri

Proje Faydalanıcısı

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Diğer Faydalanıcılar

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

18 ay
21 Aralık 2018 –
21 Haziran 2020

AB Katkısı (Avro)

22.102.500

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın kapasitesinin arttırılarak sınır güvenliğinin ve sınır gözetiminin arttırılmasıdır.

Yer

Ankara, Kırklareli

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Kurumsal kapasite geliştirilmesi
Bireysel kapasitenin geliştirilmesi
AB-Türkiye sınırında kullanılmak üzere gözetim kulelerinin temin edilmesi
20 adet zırhlı mobil gözetim aracının temin edilmesi
200 sınır personelinin yüz yüze eğitilmesi
100 personelin uzaktan eğitim sistemi vasıtasıyla eğitilmesi
20 adet mobil gözetim aracının temin edilmesi