Türkiye ve Avrupa Birliği Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi V (2019-2020)

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
2019 –
2021

AB Katkısı (Avro)

7.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye’den ve AB üyesi/AB’ye aday ülkelerden STK’ların ortaklaşa uygulayacakları diyalog projelerinin desteklenmesidir.

Yer

Proje, tüm Türkiye’deki STK’ları ve AB’deki potansiyel ortaklarını kapsamıştır. Projelerin faydalanıcılarının 32’si Türkiye’den, 7’si AB üyesi ülkelerden ve 1’i Bosna Hersek’ten gelmiştir.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Diyalog geliştirme ve iş birliği temalarına odaklanılması
Engelliler, yaşlılar, mülteciler gibi dezavantajlı gruplara yönelik sosyal konularda çalışmalar yapılması
Toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim, sağlık, tarım, gıda ve çevre gibi alanlarda projelerin uygulanması
Türkiye ve AB üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının ortak bir konu etrafında bir araya getirilmesi, toplumların birbirini tanımalarını, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmalarını ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayacak bir platformun oluşturulması