Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması (TUYEP)

Öncelik Alanı

Eğitim

Proje Faydalanıcısı

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

25 Kasım 2019
Hizmet bileşeni – 36 ay
Hibe bileşeni – 18 ay
Doğrudan hibe bileşeni – 48 ay

AB Katkısı (Avro)

12.700.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin, MYK’nın ve paydaşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin (TYÇ) uygulanmasının desteklenmesi, VOC-Test Merkezlerinin kurulmasının desteklenmesi ve bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmalarının desteklenmesi yoluyla işgücü piyasasına nitelikli işgücü sağlanmasıdır.

Yer

Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

50.000 bireyin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması
MYK ve paydaşlarının kurumsal kapasitelerinin artırılmasına destek olunması, Ulusal Yeterlilik Sisteminin (UYS) güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin (TYÇ) uygulanmasının geliştirilmesi
Yaklaşık 20 yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun kurulması