Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Adalet Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

AB Katkısı (Avro)

3.600.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje ile ceza adalet sisteminde mahkemelerin yükünün azaltılması ve sistemin etkinliğinin arttırılması amacıyla alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

İlgili mevzuat taslaklarının hazırlanması
Hâkim, savcı ve arabuluculara eğitimler verilmesi
Arabuluculuk bürolarının kurulması
AB en iyi uygulama örneklerinin incelenmesi, rapor hazırlanması ve iyi uygulamalara yönelik çalıştaylar düzenlenmesi
Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları konusunda kamuoyunda farkındalığın arttırılması