Türkiye’de Çiftlik Danışmanlık Sisteminin Kurulması

Öncelik Alanı

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

18 ay
Kasım 2017 –
Mayıs 2019

AB Katkısı (Avro)

1.500.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye’de çapraz uyum kurallarının uygulanmasına çiftçileri destekleyebilecek, AB standartlarında bir Çiftlik Danışmanlık Sistemi’nin kurulmasıdır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Çiftlik Danışmanlık Sistemi için kural ve prosedürlerin belirlenmesiÜreticilere arazi ve işletme yönetimi konusunda danışmanlık sunulması ve Çiftlik Danışmanlık Sistemi’nin etkili ve sürdürülebilir işletilmesi için kurumsal kapasitenin arttırılmasıÇevre, gıda güvenliği, hayvan sağlığı ve refahı, çapraz uyum ve GAEC standartlarına ilişkin materyal akışı ve tarımsal işletme içi işlemler konusunda olası danışmanların ve üreticilerin farkındalığının arttırılması