Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

Öncelik Alanı

Sosyal Politika

Proje Faydalanıcısı

Sağlık Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
20 Mart 2019

AB Katkısı (Avro)

4.755.982

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye’de kan transfüzyon yönetim sisteminin kalite ve kapasitesinin arttırılması, kan ve kan bileşenlerinin uygun klinik kullanımının sağlanmasıdır.

Yer

İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Kayseri, Gaziantep, Erzurum, Trabzon, Diyarbakır, Malatya, Van, Samsun, Antalya, Bolu ve Eskişehir

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

2.620 sağlık personeline eğitim verilmesi
2 adet ortak kullanımlı veri ve yönetim sistemi
Kampanya ve etkinliklerle 15.000 kişiye ulaşılması, saha çalışması ve raporları
6 adet ulusal düzeyde adapte edilmiş kan transfüzyon rehberi