Türkiye’de Kara Yolu Altyapısı Güvenliği Yönetimi İçin Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) Kapasitesinin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi

Öncelik Alanı

Sürdürülebilir ve Emniyetli Ulaşım / Ulaştırma

Proje Faydalanıcısı

Karayolları Genel Müdürlüğü

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 Ay
Şubat 2021 –
Şubat 2023

AB Katkısı (Avro)

1.992.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin amacı, Türk mevzuatının 2008/96/AT Direktifi ile uyumlu hale getirilmesi ve KGM’nin karayolu altyapısı güvenliği yönetimi uygulama kapasitesinin artırılarak karayolu altyapısı güvenliği yönetiminin geliştirilmesidir.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Türk mevzuatının karayolu altyapısı güvenliği yönetimine ilişkin 2008/96/AT sayılı Direktifle uyumlu hale getirilmesi.
Karayolu altyapısı güvenlik yönetimini uygulamak için KGM'de kapasitenin artırılması.